Liedjes

 

Begin

Gebedjes

Heiligen

Gedicht

De 12 artikelen vh Geloof

De blijde geheimen

De droevige geheimen

De glorievolle geheimen

Liedjes

Gastenboek/Links

Mariaklokje

 

Als ik een klokje was blij zou ik luiden,
Dit zou ik overal vrolijk beduiden. 2x
Ave, ave, ave Maria

Als ik een vogel was luid zou ik zingen
Mijn zang zal ieder hart blij binnen dringen. 2x
Ave, ave, ave Maria

Mocht ik als schone bloem sieren uw voeten
U, hemel reine maagd zo steeds begroeten. 2x
Ave, ave, ave Maria

 

 

Immaculata

 

Immaculata Gij leliereine
Van eeuwige reinheid beminlijke Bruid.
'k Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden,
U kies ik heden tot Moeder mij uit.
Reinste, door eng'len en mensen bemind.
Immaculata, bescherm Uw kind. (bis)

Moeder ik vrees voor de loerende vijand,
Voor duizend gevaren die dreigen van ver.
Moeder 'k heb angst voor de nakende toekomst.
Toon Gij u immer, mijn lichtende Ster.
Tot ik in 't strijden de zege verwin.
Immaculata, bescherm Uw kind. (bis)

Moeder bewaar mij voor boosheid en zonden,
Behoud mijne ziele onschuldig en rein,
Wil mij geleiden in leven en sterven,
Laat mij een vurig Mariakind zijn.
Tot in de hemel ik, Moeder, u vind.
Immaculata, bescherm Uw kind. (bis)

~~

Gekomen is uw lieve Mei

 

Gekomen is Uw lieve Mei, Maria
En op het veld de bloemensprei, Maria.
Bloemen, die wij plukken gaan,
Daar ze rijk te bloeien staan.
Ave, ave Maria,
Voor U, de Vrouwe van de Mei, Maria!

Wij knielen 's avonds voor Uw beeld, Maria;
U wijden wij ons onverdeeld, Maria.
Met de bloemen en de zang
En wij bidden, zingen lang:
Ave, ave Maria,
Tot Gij Uw gunsten aan ons deelt, Maria!

Wij scheiden als de zachte nacht, Maria.
Reeds aan den blauwen hemel lacht. Maria.
Zingen van den bloemen-Mei.
Gaan wij slapen, rustig, blij.
Ave. ave Maria.
Terwijl vol zorgen houdt de wacht: Maria.

Zo helder schijnt het witte licht, Maria,
Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria.
Goedig ziet gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer.
Ave, ave Maria;
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria!

~~

Wij groeten U, o Koningin

 

Wij groeten u, o koningin, o Maria:
U Moeder, vol van teed're min, o Maria:
Keervers:
Loof haar, o cherubijn:
Prijs haar, o serafijn:
Groet met ons uw koningin:
Salve, salve, salve Regina!

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
En troost in alle bitterheid, o Maria:
Keervers:

 


Loof haar, o cherubijn:
Prijs haar, o serafijn:
Groet met ons uw koningin:
Salve, salve, salve Regina!

O neem uw kinderen bij de hand, o Maria
Leid ons naar het Hemels Vaderland, o Maria
Keervers:
Loof haar, o cherubijn:
Prijs haar, o serafijn:
Groet met ons uw koningin:
Salve, salve, salve Regina!

~~

Ons lieve Vrouwke

 

 

Te Lourdes op de bergen

 

Te Lourd' op de bergen
verscheen in een grot,
vol glans en vol luister
de Moeder van God.
Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!

Zij riep Bernadette,
een nederig Kind,
"Wie zijt Gij", vroeg 't meisje,
"die u daar bevindt?"

 

"Ik ben d'Onbevlekte
en zuivere Maagd,
Gans vrij van de Zonde
heb ik God behaagd".

"Dat pelgrims hier komen,
van wijd en van zijd,
'k zal zalving hier geven
aan ieder die lijdt."

~~